Vítejte na stránkách časopisu Acta Politologica


Acta Politologica je recenzovaný politologický časopis vydávaný Katedrou politologie Institutu politologických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Vychází od roku 2009 standardně dvakrát ročně v online verzi. Příležitostně vycházejí i speciální čísla Acta Politologica, která mohou být navíc publikována i v tištěné podobě. Texty jsou publikovány v českém a anglickém jazyce. Časopis přijímá do recenzního řízení původní odborné články, které vycházejí z vlastního výzkumu autora, dále recenze a recenzní články, zprávy z konferencí a vědeckých setkání, diskusní příspěvky apod. Časopis Acta Politologica je zařazen na Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v České republice a je indexovaný v databázích Google Scholar, ERIH PLUS a CEEOL.


Aktuální číslo

2016 | Vol. 8 | No. 2


Editorial

Michal Kubát

Editorial: Czech Democracy 1989–2016. Its Development and Challenges


Články

Miloš Brunclík,

Michal Kubát

Czech Parliamentary Regime After 1989: Origins, Developments and Challenges


Andrew Roberts

What Do We Know and What Do We Need to Know about the Quality of Democracy in the Czech Republic?


Lukáš Linek

Legitimacy, Political Disaffection and Discontent with (Democratic) Politics in the Czech Republic


Tomáš Lebeda

Voting under Different Rules / Governing under Different Rules. The Politics of Electoral Reforms in the Czech Republic


Stanislav Balík,

Vít Hloušek

The Development and Transformation of the Czech Party System after 1989


Vlastimil Havlík,

Petr Voda

Lost Stability? Re-Alignment of Party Politics and the Rise of New Political Parties in the Czech Republic


Jan Wintr,

Marek Antoš,

Jan Kysela

Direct Election of the President and its Constitutional and Political Consequences

Časopis Acta Politologica byl podpořen projektem „Aplikovaný výzkum v oboru politologie a jeho využití v praxi: zkvalitnění profesní orientace studentů bakalářského prezenčního oboru Politologie a mezinárodní vztahy“ (reg. č. CZ.2.17/3.1.00/36242) financovaného z Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Praha – Adaptabilita (OPPA).