Fakulta sociálních věd UK |
Úvodní stránka  |  Tematické zaměření časopisu  |  Redakce  |  Redakční rada                    ISSN 1803-8220 (on-line) | ISSN 1804-1302 (tisk)
Aktuální číslo
Předchozí čísla
Pro autory a recenzenty
Call for Abstracts / Výzva pro podávání návrhů na panely a příspěvky / VI. Kongres ČSPV
Souhrný obsah dle ročníků
Seznam recenzentů a statistický přehled
Seznam autorů
 

Vítejte na Acta Politologica | ACPO.cz

Acta Politologica  je internetový recenzovaný politologický časopis (ExternĂ­ odkaz www.acpo.cz), který vychází od roku 2009 dvakrát ročně v online verzi a jedenkrát ročně ve verzi tištěné. Časopis vychází za finanční podpory Fakutly sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze.


Časopis Acta Politologica je výrazem zájmu o propojování politologických analýz s poznatky specialistů z dalších společenskovědních disciplin (historie, sociologie, antropologie, kulturologie apod.). Cílem vydavatele je přispět touto cestou k posílení těsnějších vazeb české politologie na jiné společenskovědní obory a současně postupně zpřístupňovat české odborné veřejnosti kontakty s relevantními výzkumy v zahraničí.Recenzovaný odborný časopis zaměřený především na politologii a interdisciplinární výzkum ve vztahu k ní vydává Katedra politologie Institutu politologických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze.


Katedra politologie | Institut politologických studií | Fakulta sociální věd UK | U Kříže 8 | 158 00 Praha 5 - Jinonice

ExternĂ­ odkaz www. acpo.cz | ExternĂ­ odkaz acpo@fsv.cuni.cz | +420 251 080 214ExternĂ­ odkaz Více o společnosti eFractal na webových stránkách http://e-fractal.cz.
Webdesign | Martin Valent | ExternĂ­ odkaz grafika.lifephoto.info | ExternĂ­ odkaz photo@lifephoto.info
AcPo.cz   
 

Recenzovaný online časopis vydává

Univerzita Karlova v Praze

Katedra politologie

Institutu politologických studií

Fakulty sociálních věd

 

Adresa   
 

Katedra politologie

Institut politologických studií

Fakulta sociálních věd UK

U Kříže 8

158 00 Praha 5 - Jinonice

.

email: acpo@fsv.cuni.cz

tel: + 420 251 080 214

 

Odkazy   

 Institut politologických studií
 Fakulta sociálních věd
 Univerzita Karlova
 Publikace IPS
 The Annual of Language & Politics and Politics of Identity (ALPPI)
 Forum Historiae | slovenský odborný časopis vydáváný z pověření Historického ústavu SAV
 CLIOHWORLD
 Biograf: časopis pro kvalitativní výzkum


Webarchiv   
 

Tato stránka je archivována Národní knihovnou v Praze. Pokud si autoři uveřejněné práce nepřejí, aby byla přístupná návštěvníkům Národní knihovny v rámci projektu Webarchiv, nechť kontaktují administrátory této stránky na adrese acpo@fsv.cuni.cz.

 

   
 

Časopis Acta Politologica je na seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v České republice (odkaz zde)

 


Poslední aktualizace 26.05 2016 13:09, Webmaster - Email : acpo@fsv.cuni.cz