Vítejte na stránkách časopisu Acta Politologica


Acta Politologica je recenzovaný politologický časopis vydávaný Katedrou politologie Institutu politologických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Vychází od roku 2009 standardně dvakrát ročně v online verzi. Příležitostně vycházejí i speciální čísla Acta Politologica, která mohou být navíc publikována i v tištěné podobě. Texty jsou publikovány v českém a anglickém jazyce. Časopis přijímá do recenzního řízení původní odborné články, které vycházejí z vlastního výzkumu autora, dále recenze a recenzní články, zprávy z konferencí a vědeckých setkání, diskusní příspěvky apod. Časopis Acta Politologica je zařazen na Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v České republice a je indexovaný v databázích Google Scholar, ERIH PLUS a CEEOL.


Aktuální číslo

2017 | Vol. 9 | No. 1


Editorial

Jakub Franěk

Cultural Diversity and Value Pluralism in European and Global Politics


Články

Martijn Boot

Does Value Pluralism Prevent Consensus on Justice?


Jill McArdle

Alternative Approaches to Public Reason in Pluralistic Societies


Angela Roothaan

Political and Cultural Identity in the Global Postcolony: Postcolonial Thinkers on the Racist Enlightenment and the Struggle for Humanity


Olena Lyubchenko

The Ukrainian Crisis: A Case of ‘New Orientalism’


Giorgos Bithymitris

Socio-cultural Aspects of Neo-nationalism in Crisis Contexts: An Empirical Analysis of Liminal Workers’ Perceptions in Greece (2011-2015)
Časopis Acta Politologica byl podpořen projektem „Aplikovaný výzkum v oboru politologie a jeho využití v praxi: zkvalitnění profesní orientace studentů bakalářského prezenčního oboru Politologie a mezinárodní vztahy“ (reg. č. CZ.2.17/3.1.00/36242) financovaného z Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Praha – Adaptabilita (OPPA).