• O časopise

O časopise

Acta Politologica je recenzovaný politologický časopis vydávaný Katedrou politologie Institutu politologických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Vychází od roku 2009 standardně dvakrát ročně v online verzi. Příležitostně vycházejí i speciální čísla, která mohou být navíc publikována i v tištěné podobě. Texty jsou publikovány v češtině a angličtině. Časopis vychází za finanční podpory Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy.


Časopis přijímá do recenzního řízení původní odborné články, které vycházejí z vlastního výzkumu autora, dále recenzní články, recenze, zprávy z konferencí a vědeckých setkání, diskusní příspěvky apod.


Časopis Acta Politologica je zařazen na Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v České republice. Je indexovaný v databázích ERIH PLUS (European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences) a CEEOL (Central and Eastern European Online Library). Časopisu náleží ISSN 1803-8220 pro on-line verzi a ISSN 1804-1302 pro tištěnou verzi.


Poslední změna: 13. duben 2017 12:14 
Sdílet na: