Zařazení do databází

Časopis Acta Politologica je zařazen a indexován v následujícíh seznamech a databázích:


Seznam recenzovaných neimpaktovaných časopisů (periodik) vydávaných v České republice

European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences (ERIH PLUS)

Central and Eastern European Online Library (CEEOL)


Časopisu náleží následující mezinárodní standardní čísla seriálové publikace:


ISSN 1803-8220 (pro on-line verzi)

ISSN 1804-1302 (pro tištěnou verzi)
Poslední změna: 12. říjen 2016 16:06 
Sdílet na: