Typy textů a jejich rozsah

Autoři mohou časopisu zasílat původní odborné články, recenze a recenzní články, zprávy z konferencí a vědeckých setkání, diskusní příspěvky apod. 


Původní odborný článek

V rozsahu do 25 normostran, tj. 45 000 znaků včetně mezer.


Recenze, zprávy z konferencí apod.

V rozsahu do 5 normostran, tj. 9 000 znaků včetně mezer.


Recenzní článek, diskusní příspěvek

V rozsahu 5/15 normostran, tj. 9/27 000 znaků včetně mezer.


Poslední změna: 5. srpen 2016 22:21 
Sdílet na: