Cíl a zaměření

Časopis Acta Politologica je politologické periodikum, které publikuje texty z širokého spektra oblastí politické vědy, včetně komparativní politologie, politické filozofie, politické sociologie, mezinárodních vztahů, evropských studií či bezpečnostních studií atd. Články jsou publikovány v českém nebo anglickém jazyce. Časopis přijímá do recenzního řízení původní odborné články, které vycházejí z vlastního výzkumu autora či autorů, dále recenzní články, recenze, zprávy z konferencí a vědeckých setkání, diskusní příspěvky apod.


Poslední změna: 13. duben 2017 12:15 
print
Sdílet na: