Vítejte na stránkách časopisu Acta Politologica


Acta Politologica je recenzovaný politologický časopis vydávaný Katedrou politologie Institutu politologických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Vychází od roku 2009 standardně dvakrát ročně v online verzi. Příležitostně vycházejí i speciální čísla Acta Politologica, která mohou být navíc publikována i v tištěné podobě. Texty jsou publikovány v českém a anglickém jazyce. Časopis přijímá do recenzního řízení původní odborné články, které vycházejí z vlastního výzkumu autora, dále recenzní články, recenze, zprávy z konferencí a vědeckých setkání, diskusní příspěvky apod. Časopis Acta Politologica je indexovaný v databázích Scopus, ERIH PLUS, CEEOL a Google Scholar a je také zařazen na Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v České republice.


Aktuální číslo

2017 | Vol. 9 | No. 2


Články


Kristina Špottová

Horizontální evropeizace: teoretická úvaha nad horizontální formou konceptu evropeizace


Martin Kuta

Mezi stranou a parlamentem: o českých poslaneckých klubech


Vít Skála

Vliv sociálního kapitálu na rozvojový potenciál venkovských obcí


Arnošt Novák

„Nic nechceme, nic nežádáme, bereme si, co nám patří!“ Sociologie nejnovějších sociálních hnutí.


Recenze


Lukáš Hájek

Jaká je role postkomunismu? Volební geografie České a Rakouské republiky v letech 1990-2013


Markéta Melicharová

Verdad, justicia y reparación. Desafíos para la democracia y la convivencia social


Kristýna Mothejzíková

Nové mocnosti globálního Jihu. Čína, Indie, Brazílie, Jihoafrická republika a Indonésie v mezinárodním systému


Eva Lebedová, Markéta Zapletalová

La corsa verso il nulla. Dieci lezioni sulla nostra società in pericolo (Cesta směrem nikam. Deset lekcí o naší společnosti v nebezpečí)


Michael Romancov

Rusko: prokletí impéria. Zdroje ruského politického chování
Časopis Acta Politologica byl podpořen projektem „Aplikovaný výzkum v oboru politologie a jeho využití v praxi: zkvalitnění profesní orientace studentů bakalářského prezenčního oboru Politologie a mezinárodní vztahy“ (reg. č. CZ.2.17/3.1.00/36242) financovaného z Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Praha – Adaptabilita (OPPA).