Welcome to Acta Politologica


Acta Politologica (AcPo) is a political science peer-reviewed journal published by the Institute of Political Studies at the Faculty of Social Sciences, Charles University. The journal was established in 2009 and is published twice a year. The standard issues are posted online. Special issues are occasionally published in printed form. AcPo publishes articles both in Czech and English. The journal accepts for review original scientific articles based on the author's own research, as well as review articles, reviews, reports from conferences, etc. The journal is indexed with and included in Scopus, ERIH PLUS, CEEOL and Google Scholar.


Current issue

2017 | Vol. 9 | No. 2


Articles


Kristina Špottová

Horizontální evropeizace: teoretická úvaha nad horizontální formou konceptu evropeizace


Martin Kuta

Mezi stranou a parlamentem: o českých poslaneckých klubech


Vít Skála

Vliv sociálního kapitálu na rozvojový potenciál venkovských obcí


Arnošt Novák

„Nic nechceme, nic nežádáme, bereme si, co nám patří!“ Sociologie nejnovějších sociálních hnutí.


Reviews


Lukáš Hájek

Jaká je role postkomunismu? Volební geografie České a Rakouské republiky v letech 1990-2013


Markéta Melicharová

Verdad, justicia y reparación. Desafíos para la democracia y la convivencia social


Kristýna Mothejzíková

Nové mocnosti globálního Jihu. Čína, Indie, Brazílie, Jihoafrická republika a Indonésie v mezinárodním systému


Eva Lebedová, Markéta Zapletalová

La corsa verso il nulla. Dieci lezioni sulla nostra società in pericolo (Cesta směrem nikam. Deset lekcí o naší společnosti v nebezpečí)


Michael Romancov

Rusko: prokletí impéria. Zdroje ruského politického chování