Vítejte na stránkách časopisu Acta Politologica


Acta Politologica je recenzovaný politologický časopis vydávaný Katedrou politologie Institutu politologických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Vychází od roku 2009 standardně třikrát ročně (leden, duben, říjen) v online verzi. Příležitostně vycházejí i speciální čísla Acta Politologica, která mohou být navíc publikována i v tištěné podobě. Texty jsou publikovány v českém nebo anglickém jazyce. Časopis přijímá do recenzního řízení původní odborné články, které vycházejí z vlastního výzkumu autora, dále recenzní články, recenze, zprávy z konferencí a vědeckých setkání, diskusní příspěvky apod. Časopis Acta Politologica je indexovaný v databázích Scopus, ERIH PLUS, CEEOL, Google Scholar, DOAJ.


Call for Papers

Speciální číslo Acta Politologica


CESTA VPŘED, NEBO ZPĚT?


Změna systému voleb do Poslanecké sněmovny v roce 2021


V únoru roku 2021 zrušil Ústavní soud ČR část zákona upravující systém voleb do Poslanecké sněmovny. Před říjnovými sněmovními volbami se tak poslanci a senátoři museli narychlo shodnout na nové podobě volebních pravidel. Tato změna s sebou přináší řadu otázek, jako například:


  • Je volební reforma změnou k lepšímu, nebo nevyužitou příležitostí?

  • Nabízela některá z diskutovaných alternativ lepší cestu?

  • Kdo na změně volebních pravidel vydělá, a kdo naopak prodělá?

  • Neohrozí nový volební systém povolební skládání vlád?

  • Nakolik volební reforma ovlivnila volební výsledek v roce 2021?


Pokud Vás zajímají tyto nebo některé z dalších otázek, odpovězte na ně na stránkách našeho časopisu. Co je pro to třeba udělat?


Zašlete abstrakt svého příspěvku (250–300 slov) na adresu acpo@fsv.cuni.cz, a to do 31. srpna 2021. V případě přijetí abstraktu pak už stačí maličkost – sepsat rukopis Vašeho článku a zaslat nám jej nejpozději 15. ledna 2022. Všechny rukopisy následně projdou standardním procesem recenzního řízení.


Vydání speciálního čísla očekávejte v dubnu roku 2022.


Call for papers ve formátu pdf ke stažení.


Newsletter


Pokud chcete být e-mailem informováni o nových číslech časopisu Acta Politologica, speciálních call for papers a o dalších relevantních novinkách, můžete se přihlásit do Newsletteru AcPo.


Aktuální číslo


Časopis Acta Politologica byl podpořen projektem „Aplikovaný výzkum v oboru politologie a jeho využití v praxi: zkvalitnění profesní orientace studentů bakalářského prezenčního oboru Politologie a mezinárodní vztahy“ (reg. č. CZ.2.17/3.1.00/36242) financovaného z Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Praha – Adaptabilita (OPPA).