Vítejte na stránkách časopisu Acta Politologica


Acta Politologica je recenzovaný politologický časopis vydávaný Katedrou politologie Institutu politologických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Vychází od roku 2009 standardně třikrát ročně (leden, duben, říjen) v online verzi. Příležitostně vycházejí i speciální čísla Acta Politologica, která mohou být navíc publikována i v tištěné podobě. Texty jsou publikovány v českém nebo anglickém jazyce. Časopis přijímá do recenzního řízení původní odborné články, které vycházejí z vlastního výzkumu autora, dále recenzní články, recenze, zprávy z konferencí a vědeckých setkání, diskusní příspěvky apod. Časopis Acta Politologica je indexovaný v databázích Scopus, ERIH PLUS, CEEOL, Google Scholar, DOAJ.


Aktuální číslo

2019 | Vol. 11 | No. 3


Recenze


Dan Ryšavý

Recenze LINEK, Lukáš; CÍSAŘ, Ondřej; PETRÚŠEK, Ivan; VRÁBLÍKOVÁ, Kateřina (2017). Občanství a politická participace v České republice. Praha: Sociologické nakladatelství, 248 stran. ISBN 978-80-7419-262-3.


Daniel Klimovský

Recenze KUHLMANN, Sabine; WOLLMANN, Helmut (2019). Introduction to Comparative Public Administration: Administrative Systems and Reforms in Europe. 2nd Edition. Cheltenham/ Northampton: Edward Elgar Publishing, 431 stran. ISBN 978-1-78643-672-6.


Jakub Dopieralla

Recenze LEVITSKY, Steven; ZIBLATT, Daniel (2018). Jak umírá demokracie. Praha: Prostor, 336 stran. ISBN 978-80-7260-394-7.
Časopis Acta Politologica byl podpořen projektem „Aplikovaný výzkum v oboru politologie a jeho využití v praxi: zkvalitnění profesní orientace studentů bakalářského prezenčního oboru Politologie a mezinárodní vztahy“ (reg. č. CZ.2.17/3.1.00/36242) financovaného z Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Praha – Adaptabilita (OPPA).