Vítejte na stránkách časopisu Acta Politologica


Acta Politologica je recenzovaný politologický časopis vydávaný Katedrou politologie Institutu politologických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Vychází od roku 2009 standardně třikrát ročně (leden, duben, říjen) v online verzi. Příležitostně vycházejí i speciální čísla Acta Politologica, která mohou být navíc publikována i v tištěné podobě. Texty jsou publikovány v českém nebo anglickém jazyce. Časopis přijímá do recenzního řízení původní odborné články, které vycházejí z vlastního výzkumu autora, dále recenzní články, recenze, zprávy z konferencí a vědeckých setkání, diskusní příspěvky apod. Časopis Acta Politologica je indexovaný v databázích Scopus, ERIH PLUS, CEEOL, Google Scholar, DOAJ.


Aktuální číslo

2020 | Vol. 12 | No. 3


Články


Patrick Sawyer

Populist Conspiracy Theories and Candidate Preference in the U.S.


Fernanda Vidal-Correa

Transitioning from Descriptive to Substantive Representation: a Study of the Mexican Congress


Sergio A. Bárcena Juárez

Reinterpreting Theories of Legislative Organization. Committee chair selection in the non-majoritarian stage of the Mexican Cámara de Diputados (1997-2018)


Lorenzo Terrière,

Nicolas Bouteca

With respect for the core business: the impact of party ideology on the odds of government participation among regionalist partiesČasopis Acta Politologica byl podpořen projektem „Aplikovaný výzkum v oboru politologie a jeho využití v praxi: zkvalitnění profesní orientace studentů bakalářského prezenčního oboru Politologie a mezinárodní vztahy“ (reg. č. CZ.2.17/3.1.00/36242) financovaného z Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Praha – Adaptabilita (OPPA).