Vítejte na stránkách časopisu Acta Politologica


Acta Politologica je recenzovaný politologický časopis vydávaný od roku 2009 Katedrou politologie Institutu politologických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Od roku 2022 je Acta Politologica také časopisem České politologické společnosti. Acta Politologica vychází standardně třikrát ročně (leden, duben, říjen) v online verzi. Příležitostně vycházejí i speciální čísla, která mohou být navíc vydávána i v tištěné podobě. Časopis přijímá do recenzního řízení původní odborné články, které vycházejí z vlastního výzkumu autora, dále recenzní články, recenze, zprávy z konferencí a vědeckých setkání, diskusní příspěvky apod., a to v anglickém nebo českém jazyce. Acta Politologica je indexovaný v databázích Scopus, ERIH PLUS, CEEOL, Google Scholar, DOAJ.


Newsletter


Pokud chcete být e-mailem informováni o nových číslech časopisu Acta Politologica, speciálních call for papers a o dalších relevantních novinkách, můžete se přihlásit do Newsletteru AcPo.


Aktuální číslo


Časopis Acta Politologica byl podpořen projektem „Aplikovaný výzkum v oboru politologie a jeho využití v praxi: zkvalitnění profesní orientace studentů bakalářského prezenčního oboru Politologie a mezinárodní vztahy“ (reg. č. CZ.2.17/3.1.00/36242) financovaného z Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Praha – Adaptabilita (OPPA).