Faculty of Social Sciences |
Homepage  |  Profile of ACPO.cz  |  Editorial Board  |  Editorial Advisory Board                    ISSN 1803-8220 (on-line) | ISSN 1804-1302 (print)
Content
For authors
Citations and bibliography
Review procedure
Publication ethics
Call for Abstracts: VI. Congress of the Czech Political Science Association
 

Citations and BibliographyCitations


Name of author/authors included in the main text


 • [Martuccelli 2008: 227], resp. [Martuccelli 2008: 152-156]

 • [Dvořáková, Kunc 2008: 154-168]

 • [Dvořáková 2007a: 28], respektive [Dvořáková 2007b: 158-159]
Bibliography


Monographs:


 • McQUAIL, D. (1999). Úvod do teorie masové komunikace. S českou předmluvou Jana Jiráka. Vyd. 1. Praha: Portál, 1999. 448 s. ISBN 80-7178-200-9. FRANKLIN, B.; HAMER, M.; HANNA, M. et al. (2005). Key Concepts in Journalism Studies. 1st ed. London: SAGE. 362 s. ISBN 0-7619-4482-6. Dějiny českých médií v datech: rozhlas, televize, mediální právo. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2003. 461 s. ISBN 80-246-0632-1.Article in journal:


 • SCHMIDT, V. A. (1999). European “Federalism“ and its Encroachments on National Institutions. Publius. Vol. 29, no. 1, s. 19-44. ISSN 0048-5950.SVOBODA, Jiří. Co bylo, co bude? Rudé právo. 15. 5. 1969, roč. 49, č. 112, s. 3.Article in editing volume:


 • SEGETHOVÁ, J.; VESELÝ, A.; KALOUS, J. (2002). Česká republika na cestě ke společnosti vědění. [The Czech Republic on the road to the knowledge society]. In KONČELÍK, Jakub; KÖPPLOVÁ, Barbara, PRÁZOVÁ, Irena (eds.). Konsolidace vládnutí a podnikání v České republice a v Evroposké unii. II, Sociologie, prognostika a správa, Média. 1. vyd. Praha : Matfyzpress, 2002, s. 169-182. ISBN 80-86732-00-2.Diploma, rigorous and habilitation works


 • HANÁKOVÁ, J. Edice Petlice: příspěvek k dějinám českého samizdatu. Praha: Univerzita Karlova. Filosofická fakulta. Ústav informačních studií a knihovnictví, 1998. 123 s., 42 s. příloh. Vedoucí diplomové práce Prof. PhDr. Jirí Cejpek, Csc.Serial publications:


 • Národní knihovna: knihovnická revue. Vydává Národní knihovna ČR, 1990-, roč. 1, č. 1-. Praha: Národní knihovna ČR, 1990- . ISSN 0862-7487.
Electronic sourcesArticle in electronic serials:


 • DOMBROVSKÁ, Michaela. Koncepce rozvoje informační gramotnosti na vysokých školách a odborné semináře IVIG 2003 a ILME. Ikaros [online]. 2003. č. 9 [cit. 2006-02-06]. Dostupný z WWW <http://www.ikaros.cz/Clanek.asp?ID=200309002>. ISSN 1212-5075.Electronic serials:


 • CONSERline: newsletter of the CONSER Program [online]. Washington (D.C.): Library of Congress, Serial Record Division, 1994- [cit. 2003-02-05]. Dostupný z WWW: <lcweb.loc.gov/acq/conser/consrlin.html> . ISSN 1072-611X.Article in electronic conference:


 • LESTER, Dan. Re: Can printing from a website be limited? In Web4Lib Electronic Discussion: An electronic discussion for library-based World-Wide Web managers [online]. Berkeley: University of California Berkeley Library, Mon 14 Jun 1999 19:30:07 [cit. 2003-02-05]. Přístup také z WWW: <sunsite.berkeley.edu/Web4Lib/archive/9906/0233.html>.
AcPo.cz   
 

Recenzovaný online časopis vydává

Univerzita Karlova v Praze

Katedra politologie

Institutu politologických studií

Fakulty sociálních věd

 

Address   
 

Katedra politologie

Institut politologických studií

Fakulta sociálních věd UK

U Kříže 8

158 00 Praha 5 - Jinonice

.

email: acpo@fsv.cuni.cz

tel: +420 251 080 214

 

Links   

 Institute of Political Science
 Faculty of Social Science
 Charles University in Prague
 Publications
 The Annual of Language & Politics and Politics of Identity (ALPPI)
 CLIOHWORLDLast update 8.09 2015 16:24, Webmaster - Email : acpo@fsv.cuni.cz