Databáze a indexace

Časopis Acta Politologica je zařazen a indexován v následujícíh seznamech a databázích:


Scopus

European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences (ERIH PLUS)

Central and Eastern European Online Library (CEEOL)

Google Scholar

Directory of Open Access Journals (DOAJ)


Časopisu náleží následující mezinárodní standardní čísla seriálové publikace:


ISSN 1803-8220 (pro on-line verzi)

ISSN 1804-1302 (pro tištěnou verzi)