• O časopisu

O časopisu

Acta Politologica (AcPo) je recenzovaný politologický časopis vydávaný Katedrou politologie Institutu politologických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Je také oficiálním časopisem České politologické společnosti. Založen byl v roce 2009 a vychází online formou dvakrát ročně v dubnu a říjnu. Texty jsou publikovány v angličtině nebo češtině a přednost je dávána textům autorů, kteří mají hlavní úvazek mimo Univerzitu Karlovu. Časopis vychází za finanční podpory Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Acta Politologica je indexovaný v databázích Scopus, ERIH PLUS, CEEOL, Google Scholar a DOAJ.


Acta Politologica publikuje texty z širokého spektra oblastí politické vědy, včetně komparativní politologie, politické filozofie, politické sociologie, mezinárodních vztahů, evropských studií, bezpečnostních studií atd. Časopis přijímá do recenzního řízení původní odborné články, které vycházejí z vlastního výzkumu autora, dále recenzní články, recenze, zprávy z konferencí a vědeckých setkání, diskusní příspěvky apod. Texty AcPo jsou určeny těm, kteří se zajímají o politickou vědu ve smyslu široké akademické disciplíny, konkrétě vědcům, akademikům a studentům, ale také tvůrcům politik a dalším čtenářům se zájmem o politiku.


Časopis AcPo se zavazuje k objektivnímu, nestrannému a spravedlivému recenznímu řízení. Všechny původní články podléhají oboustranně anonymnímu recenznímu řízení, které ústí alespoň ve dvě recenze vč. doporučení autorovi nebo autorům. Recenzenti obdrží anonymní verzi původního článku výhradně prostřednictvím redakčního systému AcPo, který je také používán pro následné odevzdání recenzních posudků. Redakce si však vyhrazuje právo odevzdaný text přímo odmítnout z důvodu nízké kvality (např. z hlediska jazyka, nejasnosti sdělení, nesrovnalostí, nepřesností, nevhodnosti, nejasného dopadu či neoriginality), a to i bez recenzního posudku nebo po rychlém přezkumu členem nebo členkou redakční rady.


Časopis Acta Politologica je indexovaný v databázích Scopus (od 2017), ERIH PLUS (European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences; od 2015), CEEOL (Central and Eastern European Online Library), Google Scholar a DOAJ (Directory of Open Access Journals; od 2019). Časopisu náleží ISSN 1803-8220 pro on-line verzi a ISSN 1804-1302 pro tištěnou verzi.