• O časopise

O časopise

Acta Politologica je recenzovaný politologický časopis vydávaný Katedrou politologie Institutu politologických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Vychází od roku 2009 standardně třikrát ročně (leden, duben, říjen) v online verzi. Příležitostně vycházejí i speciální čísla, která mohou být navíc publikována i v tištěné podobě. Texty jsou publikovány v češtině a angličtině a přednost je dávána textům autorů, kteří mají hlavní úvazek mimo Univerzitu Karlovu. Časopis vychází za finanční podpory Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy.


Časopis přijímá do recenzního řízení původní odborné články, které vycházejí z vlastního výzkumu autora, dále recenzní články, recenze, zprávy z konferencí a vědeckých setkání, diskusní příspěvky apod.


Časopis Acta Politologica je indexovaný v databázích Scopus (od 2017), ERIH PLUS (European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences) (od 2015), CEEOL (Central and Eastern European Online Library), Google Scholar a je také zařazen na Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v České republice. Časopisu náleží ISSN 1803-8220 pro on-line verzi a ISSN 1804-1302 pro tištěnou verzi.


Poslední změna: 28. listopad 2018 12:19 
Sdílet na: