Otevřený přístup

Acta Politologica je časopis s otevřeným přístupem (tzv. open access journal). Autoři již svým nabídnutím textu dávají souhlas se zveřejněním svého článku v časopise a berou na vědomí, že AcPo je časopis s otevřeným přístupem. Všechny texty vydané v AcPo jsou v momentě jejich zveřejnění ihned veřejně přístupné (tzn. neexistuje žádné časové embargo). Odevzdání textů do redakčního systému, recenzní řízení, publikování textů a ani jiné úkony nejsou časopisem zpoplatněny. Uživatelé mohou číst, stahovat, kopírovat, distribuovat, tisknout, vyhledávat nebo odkazovat na plné texty v časopise bez poplatků a aniž by potřebovali předchozí povolení od vydavatele nebo autorů.