Redakce

  Šéfredaktor:

  doc. PhDr. Miloš Brunclík, Ph.D.

  Výkonný redaktor:

  Mgr. Aleš Michal

  Technický redaktor:

  Webmaster: