• Pro autory a recenzenty

Pro autory a recenzenty

Časopis Acta Politologica přijímá texty odborníků z oblasti politologie a dalších příbuzných oborů za předpokladu, že tyto práce odpovídají zaměření časopisu. Práce jsou publikovány na základě výsledků nezávislého dvoustranného a zcela anonymního recenzního řízení.


Autoři mohou časopisu zasílat původní odborné články, recenzní články, recenze, zprávy z konferencí a vědeckých setkání, diskusní příspěvky apod. Anonymním dvoustranným recenzním řízením procházejí původní odborné články. Autoři mohou své příspěvky redakci zasílat průběžně během roku, a to výhradně prostřednictvím redakčního systému. Články jsou přijímány v českém nebo anglickém jazyce. Časopis dává přednost textům autorů, kteří mají hlavní úvazek na jiném pracovišti než na Univerzitě Karlově.


Každý z autorů musí v poznámce pod čarou na první straně článku uvést své jméno, kontakt a plnou adresu svého pracoviště, včetně své pracovní pozice. Každý text musí obsahovat vedle českého též anglický název. Nutný je též abstrakt v anglickém jazyce a klíčová slova. Případné přílohy (tabulky, grafy, schémata či obrázky apod.) je nutné číslovat průběžně, nezbytné je též uvedení zdroje, z něhož je čerpáno. Autoři jsou povinni dodržovat citační normu časopisu Acta Politologica.


Poslední změna: 27. listopad 2018 17:12 
Sdílet na: