• Pro autory a recenzenty

Pro autory a recenzenty

Časopis Acta Politologica publikuje texty z širokého spektra oblastí politické vědy a dalších příbuzných oborů, včetně komparativní politologie, politické filozofie, politické sociologie, mezinárodních vztahů, evropských studií, bezpečnostních studií atd. Časopis přijímá do recenzního řízení původní odborné články, které vycházejí z vlastního výzkumu autora, dále recenzní články, recenze, zprávy z konferencí a vědeckých setkání, diskusní příspěvky apod. Texty jsou publikovány v češtině nebo angličtině. Časopis dává přednost textům autorů, kteří mají hlavní úvazek na jiném pracovišti než na Univerzitě Karlově.


Všechny původní odborné články procházejí oboustranně anonymním recenzním řízením, které ústí alespoň ve dvě recenze vč. doporučení autorovi nebo autorům. Recenzenti obdrží anonymní verzi původního článku výhradně prostřednictvím redakčního systému AcPo, který je také používán pro následné odevzdání recenzních posudků. 


Každý z autorů musí v poznámce pod čarou na první straně článku uvést své jméno a příjmení, kontakt (e-mail), název a plnou adresu svého pracoviště, včetně své pracovní pozice a Researcher ID. Kromě toho lze uvést další identifikátory (např. Scopus ID, ORCID number apod.). Každý text musí obsahovat vedle českého též anglický název. Nutný je též abstrakt v anglickém jazyce a klíčová slova. Případné přílohy (tabulky, grafy, schémata či obrázky apod.) je nutné číslovat průběžně, nezbytné je též uvedení zdroje, z něhož je čerpáno. Autoři jsou povinni dodržovat citační normu časopisu Acta Politologica.