Recenzní řízení

    Časopis Acta Politologica věnuje zvláštní pozonost kvalitě a rychlosti recenzního řízení. AcPo se zavazuje k objektivnímu, nestrannému a spravedlivému recenznímu řízení. Všechny původní odborné články zaslané časopisu Acta Politologica procházejí oboustranně anonymním recenzním řízením, z něhož vzejdou minimálně dva recenzní posudky a doporučení. Recenzenti obdrží anonymní verzi původního článku výhradně prostřednictvím redakčního systému AcPo, který je také používán pro následné odevzdání recenzních posudků. Redakce si však vyhrazuje právo odevzdaný text přímo odmítnout z důvodu nízké kvality (např. z hlediska jazyka, nejasnosti sdělení, nesrovnalostí, nepřesností, nevhodnosti, nejasného dopadu či neoriginality), a to i bez recenzního posudku nebo po rychlém přezkumu členem nebo členkou redakční rady. Recenzní posudky jsou honorovány.