Recenzní řízení

    Všechny původní odborné články zaslané časopisu Acta Politologica procházejí oboustranně anonymním recenzním řízením, z něhož vzejdou minimálně dva recenzní posudky. Recenzenti obdrží anonymizované verze původních odborných článků výhradně prostřednictvím redakčního systému, který rovněž využijí pro odevzdání svých recenzních posudků. Recenzní posudky jsou honorovány.


    Poslední změna: 5. srpen 2016 20:39 
    print
    Sdílet na: