Typy textů a jejich rozsah

Autoři mohou časopisu zasílat původní odborné články, recenzní články, recenze, zprávy z konferencí a vědeckých setkání, diskusní příspěvky apod. 


Původní odborný článek

V rozsahu do 25 normostran, tj. 45 000 znaků včetně mezer (bez referencí).


Recenzní článek

V rozsahu 5-15 normostran, tj. 9-27 000 znaků včetně mezer (bez referencí).

Další informace k recenznímu článku vč. rozdílu oproti recenzi.


Recenze, zprávy z konferencí apod.

V rozsahu do 5 normostran, tj. 9 000 znaků včetně mezer (bez referencí).