Vítejte na stránkách časopisu Acta Politologica


Acta Politologica je recenzovaný politologický časopis vydávaný Katedrou politologie Institutu politologických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Vychází od roku 2009 standardně třikrát ročně (leden, duben, říjen) v online verzi. Příležitostně vycházejí i speciální čísla Acta Politologica, která mohou být navíc publikována i v tištěné podobě. Texty jsou publikovány v českém a anglickém jazyce. Časopis přijímá do recenzního řízení původní odborné články, které vycházejí z vlastního výzkumu autora, dále recenzní články, recenze, zprávy z konferencí a vědeckých setkání, diskusní příspěvky apod. Časopis Acta Politologica je indexovaný v databázích Scopus, ERIH PLUS, CEEOL a Google Scholar.


Aktuální číslo

2018 | Vol. 10 | No. 3

Články


Monika Brusenbauch Meislová

A Single-Issue Party without an Issue? UKIP and British 2017 General Election


Jan Hanzelka,

František Kasl

Sekuritizace a právní nástroje pro boj s projevy nenávisti na internetu v Německu: O diskurzu od pojetí platforem sociálních médií jako „nástrojů zneužívaných k šíření extremismu“ k vnímání jejich „odpovědnosti za projevy nenávisti“


Lukáš Novotný,

Daniel Šárovec

Německý stranický systém a volby do Bundestagu 2017


Matej Cíbik

Liberální universalismus dnes


Jakub Charvát

Konsociační demokracie a její alternativy v plurálních společnostech: příspěvek k 50. výročí jedné teorieArnošt Veselý

Design veřejných politik: kritický přehled přístupů


Jaroslav Bílek

Výzkum vládně-armádních vztahů v Latinské AmericeČasopis Acta Politologica byl podpořen projektem „Aplikovaný výzkum v oboru politologie a jeho využití v praxi: zkvalitnění profesní orientace studentů bakalářského prezenčního oboru Politologie a mezinárodní vztahy“ (reg. č. CZ.2.17/3.1.00/36242) financovaného z Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Praha – Adaptabilita (OPPA).