Vítejte na stránkách časopisu Acta Politologica


Acta Politologica je recenzovaný politologický časopis vydávaný Katedrou politologie Institutu politologických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Vychází od roku 2009 standardně dvakrát ročně v online verzi. Příležitostně vycházejí i speciální čísla Acta Politologica, která mohou být navíc publikována i v tištěné podobě. Texty jsou publikovány v českém a anglickém jazyce. Časopis přijímá do recenzního řízení původní odborné články, které vycházejí z vlastního výzkumu autora, dále recenzní články, recenze, zprávy z konferencí a vědeckých setkání, diskusní příspěvky apod. Časopis Acta Politologica je indexovaný v databázích Scopus, ERIH PLUS, CEEOL a Google Scholar a je také zařazen na Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v České republice.


Aktuální číslo

2018 | Vol. 10 | No. 2

Články


Jakub Franěk

Editorial


Tomáš Halamka

Interview with Philip Pettit


Christopher Kelly

Sovereign versus Government: Rousseau's Republicanism


Hana Fořtová

Benjamin Constant and the Ideas of Republicanism


Serena Mocci

Republicanism and Feminism: A Plausible Alliance. The Case of Margaret Fuller’s Woman in the Nineteenth CenturyRafał Lis,

Christopher Donohue

A Dialogue between Republicanism and the ‘Republic of Science’Časopis Acta Politologica byl podpořen projektem „Aplikovaný výzkum v oboru politologie a jeho využití v praxi: zkvalitnění profesní orientace studentů bakalářského prezenčního oboru Politologie a mezinárodní vztahy“ (reg. č. CZ.2.17/3.1.00/36242) financovaného z Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Praha – Adaptabilita (OPPA).