Vítejte na stránkách časopisu Acta Politologica


Acta Politologica je recenzovaný politologický časopis vydávaný Katedrou politologie Institutu politologických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Vychází od roku 2009 standardně dvakrát ročně v online verzi. Příležitostně vycházejí i speciální čísla Acta Politologica, která mohou být navíc publikována i v tištěné podobě. Texty jsou publikovány v českém a anglickém jazyce. Časopis přijímá do recenzního řízení původní odborné články, které vycházejí z vlastního výzkumu autora, dále recenzní články, recenze, zprávy z konferencí a vědeckých setkání, diskusní příspěvky apod. Časopis Acta Politologica je indexovaný v databázích Scopus, ERIH PLUS, CEEOL a Google Scholar a je také zařazen na Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v České republice.


Aktuální číslo

2018 | Vol. 10 | No. 3

Články


Monika Brusenbauch Meislová

A Single-Issue Party without an Issue? UKIP and British 2017 General Election


Jan Hanzelka,

František Kasl

Sekuritizace a právní nástroje pro boj s projevy nenávisti na internetu v Německu: O diskurzu od pojetí platforem sociálních médií jako „nástrojů zneužívaných k šíření extremismu“ k vnímání jejich „odpovědnosti za projevy nenávisti“


Lukáš Novotný,

Daniel Šárovec

Německý stranický systém a volby do Bundestagu 2017


Matej Cíbik

Liberální universalismus dnes


Jakub Charvát

Konsociační demokracie a její alternativy v plurálních společnostech: příspěvek k 50. výročí jedné teorieArnošt Veselý

Design veřejných politik: kritický přehled přístupů


Jaroslav Bílek

Výzkum vládně-armádních vztahů v Latinské AmericeČasopis Acta Politologica byl podpořen projektem „Aplikovaný výzkum v oboru politologie a jeho využití v praxi: zkvalitnění profesní orientace studentů bakalářského prezenčního oboru Politologie a mezinárodní vztahy“ (reg. č. CZ.2.17/3.1.00/36242) financovaného z Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Praha – Adaptabilita (OPPA).