Vítejte na stránkách časopisu Acta Politologica


Acta Politologica je recenzovaný politologický časopis vydávaný Katedrou politologie Institutu politologických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Vychází od roku 2009 standardně dvakrát ročně v online verzi. Příležitostně vycházejí i speciální čísla Acta Politologica, která mohou být navíc publikována i v tištěné podobě. Texty jsou publikovány v českém a anglickém jazyce. Časopis přijímá do recenzního řízení původní odborné články, které vycházejí z vlastního výzkumu autora, dále recenzní články, recenze, zprávy z konferencí a vědeckých setkání, diskusní příspěvky apod. Časopis Acta Politologica je indexovaný v databázích Scopus, ERIH PLUS, CEEOL a Google Scholar a je také zařazen na Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v České republice.


Aktuální číslo

2018 | Vol. 10 | No. 1

Články


Troels Fage Hedegaard

Thinking inside the Box: How unsuccessful governments, corruption and lock-in effects influence attitudes towards government spending on public healthcare and public old age pensions across 31 countries


Vlastimil Havlík,

Vratislav Havlík

From the Return to Europe to Easy Money: Europeanization of Party Manifestoes in the Czech Republic


Monika Brusenbauch Meislová

„Issue capture“ a požadavek na uspořádání britského referenda v kontextu euroskeptické mobilizace Konzervativní strany


Karel B. Müller

Dobré vládnutí a jeho aktéři v postkomunistickém happyvillu aneb jak rozhodovat v zájmu těch, kteří nejsou slyšet


Miroslav Novák

Sociopolitické změny, povstání, převraty, revoluce a jejich předcházení: pokus o rekonstrukci Aristotelovy koncepceBronislav Jaroš,

Stanislav Balík

Předčasné komunální volby v ČR 2002-2017: blokující menšiny?Časopis Acta Politologica byl podpořen projektem „Aplikovaný výzkum v oboru politologie a jeho využití v praxi: zkvalitnění profesní orientace studentů bakalářského prezenčního oboru Politologie a mezinárodní vztahy“ (reg. č. CZ.2.17/3.1.00/36242) financovaného z Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Praha – Adaptabilita (OPPA).