Vítejte na stránkách časopisu Acta Politologica


Acta Politologica je recenzovaný politologický časopis vydávaný Katedrou politologie Institutu politologických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Vychází od roku 2009 standardně dvakrát ročně v online verzi. Příležitostně vycházejí i speciální čísla Acta Politologica, která mohou být navíc publikována i v tištěné podobě. Texty jsou publikovány v českém a anglickém jazyce. Časopis přijímá do recenzního řízení původní odborné články, které vycházejí z vlastního výzkumu autora, dále recenzní články, recenze, zprávy z konferencí a vědeckých setkání, diskusní příspěvky apod. Časopis Acta Politologica je indexovaný v databázích Scopus, ERIH PLUS, CEEOL a Google Scholar a je také zařazen na Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v České republice.


Aktuální číslo

2017 | Vol. 9 | No. 3


Editorial


Jan Kofroň

Editorial


Články


Jan Kofroň

Shattered Spaces of Political Geography


David Vogt

Politically Active Civil Society in the Liberec Region: Traditional Associations, Independents or Local and Regional Political Groupings in Municipal Elections 2010 and 2014


Jakub Stauber

Institutionalization of Nationalized Party System: The Czech Case


Kateřina Rudincová

Viability of a Secessionist State in Africa: Case Study of South Sudan
Časopis Acta Politologica byl podpořen projektem „Aplikovaný výzkum v oboru politologie a jeho využití v praxi: zkvalitnění profesní orientace studentů bakalářského prezenčního oboru Politologie a mezinárodní vztahy“ (reg. č. CZ.2.17/3.1.00/36242) financovaného z Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Praha – Adaptabilita (OPPA).