Recenzní článek

Primárním cílem recenzního článku je shrnout a kriticky posoudit stav dosavadního bádání v konkrétní oblasti výzkumu, nikoli přinášet nová fakta či analýzy. Recenzní článek v kostce podává přehled o závěrech klíčových odborných textů, které k této oblasti již byly publikovány. Informuje rovněž o nejnovějších publikacích v dané oblasti. Přehledně třídí a kriticky hodnotí odbornou literaturu k dané problematice. Informuje také o probíhajících teoretických, konceptuálních či metodologických debatách či sporech v této oblasti výzkumu. Dále také syntetizuje zjištění pocházející z této literatury, např. formou identifikace trendů či převažujících vzorců či způsobů uvažování. Recenzní článek poukazuje na tzv. bílá místa v dosavadním poznání a na důležité oblasti a významné směry pro další výzkum. Na rozdíl od recenze podléhá recenzní článek recenznímu řízení.